Gerald Maters

uit Niekerk, Groningen

Gerald Maters runt samen met zijn broer een akkerbouwbedrijf in Niekerk.

170 hectare akkerland

Gerald en Arjan Maters bewerken maar liefst 175 hectare akkerland: 75 hectare voor het hoofdproduct teeltaardappelen en 25 hectare voor suikerbieten. Daarnaast wordt er wintergerst en wintertarwe verbouwd en vindt er zaadteelt plaats voor Japanse haver (groenbemester).

Combinatie akkerbouwbedrijf en bestuurlijke activiteiten

Gerald combineert het werk op het akkerbouwbedrijf met bestuurlijke activiteiten. Als voorzitter van Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) zet hij zich in voor een nauwere samenwerking tussen akkerbouwers en melkboeren. Hij maakt zich sterk om als agrarische sector vernieuwend en concurrerend te blijven. Jonge boeren spelen daar een belangrijke rol in. Zij moeten de ruimte krijgen om zichzelf en hun bedrijf verder te kunnen ontwikkelen.

 

Duurzaamheid staat voorop

Meer weten